Wybierz interesuj‘ce Cię szkolenie:


  Zobacz przykładow± etiudę warsztatow±:

Warsztaty filmowe dla dzieci w wieku 6 - 10 latWiek dziecięcy to najlepszy okres do wzbudzania pasji poťród najmłodszych filmowców. Praktycznie każde dziecko miało już do czynienia z urz‘dzeniem, które nadaje się do tworzenia filmów (smartfon, aparat, kamera). Pytanie jednak, czy młody filmowiec wie, jak wykorzystywać w pełni możliwoťci takiego urz‘dzenia, oraz jak za jego pomoc‘ opisywać ťwiat?

Nasza oferta szkoleniowa skierowana do dzieci w wieku 6 - 10 lat skupia się przede wszystkim na tym, aby nauczyć młodych filmowców podstaw opowiadania historii za pomoc‘ filmu. Robimy to za pomoc‘ wielu praktycznych zabaw, które poza rozrywk‘ przemycaj‘ również wiele elementów dydaktycznych. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym programem warsztatów filmowych skierowanych do dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Spotkanie pierwsze

  • prezentacja multimedialna dotycz‘ca ťwiata filmu [wprowadzenie do scenariusza, obrazu, dĄwięku w filmie, kilka słów o montażu i premierze],
  • pokaz filmów z innych warsztatów z udziałem dzieci ze szkół podstawowych [dyskusja],
  • rysowanie jednej klatki storyboardu - zabawa w komiks filmowy,
  • zaprezentowanie pomysłu na film, konsultacja i akceptacja scenariusza.

Spotkanie drugie

  • realizacja etiudy [zajęcia na planie filmowym],
  • ćwiczenia aktorskie [odgrywanie ustalonych scenek].

Spotkanie trzecie

  • filmowe kalambury,
  • ćwiczenia przed kamer‘,
  • rozdanie płyt ze zrealizowan‘ etiud‘ oraz z materiałami dydaktycznymi.

ZOSTAW SWOJE DANE, A MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBˇ
 
Imię i nazwisko
Telefon
   
stat4u